Om oss

Welmax Pipe Welding AS har i en årrekke levert sveiseutstyr og sveisetjenester for rørfabrikasjon
og -installasjon på petrokjemi og prosess-anlegg både onshore og offshore. Selskapet leier også ut spesialmaskiner for rør-sveising og tar på seg prosjekter innen rørsveis som også innbefatter prosedyrer, utstyr og mannskap. Welmax Pipe Welding AS jobber for tiden som underleverandør i prosjektet for Norges lengste jernbanebru over Tangenvika; et komplekst og spennende byggeprosjekt som skal stå ferdig ca Q4-2024.

Jørn Tandberg

Salg/prosjekt

+47 917 93 639
jorn@wpw.no


Lars-Martin Olsrød

Service

+47 40474801
lars.martin@wpw.no


Ole Andreas Stegegjerdet

Robotingeniør

+47 94889853
ole.andreas@wpw.no


Kirsten Lundem

Ordre/Marked

+47 95110602
kirsten@wpw.no


Martin Tandberg

Teknisk ansvarlig

+47 40414333
martin@wpw.no


Kristian Henden

Service

+47 94285996
kristian@tane.no