KS-2 Tangenvika Jernbanebru

Bane NOR og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet.  Tangenvika jernbanebru er et komplekst og spennende byggeprosjekt og arbeidet skal foregå med minst mulig påvirkning på miljøet i og rundt Mjøsa. Welmax Pipe Welding AS er en av mange under-leverandører til prosjektet og har blant annet kontrakt på sveiseoppdraget for pæle-produksjon.